اینستاگرام آپارات یوتیوب

میز مدیریت

میز مدیریت دارای تفاوت های ظاهری با سایر میز های اداری و میز کانتر است. تفاوت آن هم در آن است که با توجه به آنکه اغلب این میز در کنار یک میز کنفرانس در اتاق مدیریت قرار میگیرد باید در عین سادگی و هم خوانی با میز کنفرانس نشانگر ابهت مدیریت باشد. تفاوت این میز با سایر میز های اداری طراحی شیک و خاص و قابل توجه آن است این طراحی میتواند مینیمال یا شلوغ باشد و به سایر لوازم موجود در محیط بستگی دارد.اما نکته مهم آن است که باید در نگاه اول نمایانگر چهارچوب کلی و شان شرکت و محیط مورد نظر باشد. به عبارتی با توجه به برگزاری جلسات رسمی و مهم و حضور اشخاص خاص در اتاق مدیریت دکوراسیون این اتاق از سایر قسمت های اداری حساس تر به نظر میرسد و با توجه بیشتری به آن شود. 

 

 

 

میز مدیریت

0 تومان

میز مدیریت مشکی

0 تومان

میز مدیریت

0 تومان

میز مدیریت

0 تومان

میز مدیریت به همراه میز کنفرانس

0 تومان

میز معاونت بانکی

0 تومان

میز مدیریت به همراه میز شیشه ای پذیرایی

0 تومان

میز مدیریت

0 تومان

نمونه میز ریاست

0 تومان

طراحی دکوراسیون داخلی کلیه لوازم اداری به صورت سفارشی ساختمان اداری خیابان سوده

0 تومان