اینستاگرام آپارات یوتیوب

میز کار گروهی

میز های کارگروهی یا میز های پروانه ای میز هایی به هم متصل هستند که اغلب دو الی 4 نفره بوده و علاوه بر جدا سازی فضا فرصت مطالعه دسته جمعی را ایجاد میکنند. در کتابخانه ها، دانشگاه ها و مراکز مطالعات جمعی میتوان این نوع میز های را به وفور یافت. فرق این میز با کانتر این است که حتی اگر این میز ها در یک ردیف به هم وصل شوند یا رو به دیوار هستند و یا یک جدا کننده چوبی یا شیشه مات شده جلوی آنها قرار میگیرد. بر خلاف کانتر میز های کار گروهی نیاز به ارتباط ردررو با مشتری ندارند و صرفا برای استفاده فردی طراحی میشوند.

میز های کارگروهی را میتوان در اتاق های استراحت یا مطالعه شرکت های بسیار بزرگ و خابگاه ها نیز مشاهده کرد. این میز های مطالعه علاوه بر ایجاد فضای خصوصی مطالعه باعث ارتباط راحت افراد با یکدیگر و استفاده حداکثری از فضا میشوند. مشکل این میز ها این است که در صورت مطالعه افراد مجاور ممکن است صدای مطالعه آنها مزاحم سایر افراد شودو برای افرادی که حساسیت های این چنین دارند مناسب به نظر نمیرسد.

میز های کارگروهی در ادرات نیز استفاده میشود برای مثال در ادارتی که پشتیبانی مشتری از راه دور را انجام میدهند و تعداد پرسنل زیاد و فضا محدود است فضا سازی مناسبی به نظر میرسد. این میز میتواند جایگزین مناسبی برای میز های اداری ساده باشد و دیگر نیازی به پارتیشن بندی هم احساس نمیشود.

 

محل دیگری که این نوع میز ها به چشم میخورد در سایت ها و کافینت هاست که افراد به فضای خصوصی و اندکی صرفا برای استفاده از اینترنت و سیستم رایانه نیاز دارند. جداسازی بین میز ها فضای خصوصی لازم را در اختیار افراد قرار میدهد و افراد برای استفاده فردی با رعایت حریم خصوصی میتوانند به فعالیت مورد نیاز خود بپردازند.

نمونه میز مطالعه کارگروهی

0 تومان

میز کارگروهی

0 تومان

میز کارگروهی

0 تومان

میز کارگروهی

0 تومان

میز کارگروهی

0 تومان

میزاداری قابل استفاده به عنوان میز کارگروهی

0 تومان