اینستاگرام آپارات یوتیوب

طراحی اتاق مدیریت ساختمان اداری

طراحی دفاتر اداری خصوصا طراحی دفتر مدیریت از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اهمیت طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت بهتر است از دانش و مهارت افراد خبره در این زمینه استفاده کرد. تصویر نمونه ای از دیوارکوب، کمد های فشاری با رنگ ترکیبی بر اساس دکوراسیون اداری را نشان میدهد. در عین حال طراحی میز پذیرایی و میز مدیریت همرنگ با کمد های مذکور به همراه جای نصب تلوزیون و شلف دیواری و میز تلوزیون نیز اجرا شده است که در تصویر به چشم میخورد.